The Appeal Of Tờ Khai Thuế Mẫu 08

Published date: May 9, 2021

Description

Mẫu Tờ Khai Điều Chỉnh Thông Tin Đăng Ký Thuế Và Cách Ghi

Chi phí được trừ và mức xử phạt lúc nộp chậm chạp mẫu 08. + Không nộp hồ sơ đăng ký thuế tuy nhiên không phạt sinh số thuế nên nộp. Sau khi Trụ sở NHTM duyệt đăng ký, NNT nhận tin tức chấp nhận đăng ký dùng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua E-Mail

More information

Category: Used Ac

Viewed: 53

Comments


  Check with seller

  Contact seller

  You must log in or register a new account in order to contact the advertiser

  Login Register for a free account


  Useful Information

  Avoid scams by acting locally or paying with PayPal

  Top